Onderzoek: Hoe digitaal is uw kantoor?

De Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht voeren samen een onderzoek uit naar de huidige stand van digitalisering en automatisering van de accountantskantoren met mkb-klanten.

Met dit onderzoek willen zij een goed beeld krijgen van het gebruik van IT door accountants. Na het invullen van deze enquête krijgt u als respondent niet alleen inzicht in uw gebruik van IT, maar kunt u uw kantoor ook vergelijken met andere kantoren. Ook wordt zichtbaar waar mogelijkheden liggen om de IT van uw kantoor verder te optimaliseren. Deze praktische tips kunt u vervolgens gebruiken om digitalisering en automatisering efficiënter in te zetten binnen uw kantoor.

Daarnaast krijgen de hogescholen via de enquête meer inzicht hoe zij de accountantsopleidingen op HBO-niveau beter kunnen inrichten. Met deelname aan de enquête helpt u hen om goed opgeleid talent aan het werkveld af te leveren. En daar profiteert u wellicht ook weer van.

Werkt u bij een accountantskantoor met mkb-klanten? Doe dan mee mee met dit onderzoek. Het invullen vraagt ongeveer 10-15 minuten van uw tijd.

Uiteraard wordt vertrouwelijk met uw antwoorden omgegaan. Bij vragen kunt u mailen naar digitaleaccountant@hva.nl.

Of scan de QR-code met uw mobiele telefoon of tablet:

qr-code-onderzoek.jpg