Nieuwe versie Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een licht aangepaste versie van de Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2020 uitgebracht.

Het betreft hier verhelderingen en geen wezenlijke veranderingen van de strekking. De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op hoofdstuk 9 over de Tozo-regeling.