Hoe zorgen voor gewaarmerkt kopie theoretisch getuigschrift (Post-Hbo of Post-Master)

Nadat je geslaagd bent voor je examen, kun je de aanvraagprocedure voor inschrijving in het register starten. Je aanvraag moet onder meer voorzien zijn van een gewaarmerkte kopie van je getuigschrift van je theoretische opleiding.

Met het waarmerken wordt verklaard dat de inhoud van de kopie gelijk is aan het origineel.

Om de kopie van je getuigschrift te waarmerken moet deze voorzien zijn van:

  • Een stempel van je accountantskantoor, je onderwijsinstelling (die het getuigschrift heeft afgegeven) of van een notaris;
  • De dagtekening;
  • De naam en originele handtekening van een accountant, een bevoegd vertegenwoordiger van je onderwijsinstelling of van een notaris.

De snelste manier om je documenten te waarmerken is om het te regelen via het kantoor waar je werkt. Toon het originele document aan een accountant (AA/RA) en vraag de accountant op de kopie een naam, handtekening en datum te zetten bij “conform origineel” of de kopie te voorzien van een bedrijfsstempel met naam, handtekening en datum.

Bij aanmelding voor je examen moet je onder meer een kopie van je getuigschrift van je theoretische opleiding in de ELO hebben geüpload. Het heeft de voorkeur dat dit document is gewaarmerkt, maar het is dan nog geen verplichting. Let erop dat dit bij je aanvraag om inschrijving in het register wel het geval is. Zonder een gewaarmerkte kopie van je getuigschrift kun je niet in het register worden ingeschreven!