Herziene versie NBA-handreiking 1147 'Gevolgen coronapandemie voor accountants'

De NBA heeft een herziene versie van NBA-handreiking 1147 'Gevolgen coronapandemie voor accountants' gepubliceerd.

In de oorspronkelijke handreiking staat dat uit efficiencyoverwegingen, het verstandig kan zijn waar mogelijk de NOW-controle zoveel mogelijk tegelijkertijd met de jaarrekeningcontrole uit te voeren. De praktijk leert dat de afronding van NOW-onderzoeken vertraging oploopt en het accountantsproduct nog niet beschikbaar is op het moment dat een verklaring bij de jaarrekening moet worden afgegeven. Voor zover de steun van materieel belang is voor de jaarrekening, is relevant dat een goede inschatting gemaakt moet kunnen worden van de subsidie van de NOW bij het samenstellen van de jaarrekening of bij de afronding van de jaarrekeningcontrole. De nieuwe paragraaf 4.2.4 geeft handvatten aan de accountant hoe hier in verschillende situaties mee kan worden omgegaan.