Gezocht: twee enthousiaste bestuursleden (AA/RA) voor het NBA Stagebureau

Interesse om wezenlijk bij te dragen aan succesvolle instroom in ons beroep? Dat kan want het NBA Stagebestuur zoekt twee enthousiaste en deskundige bestuursleden (AA/RA) voor het NBA Stagebureau. 

Het NBA Stagebureau verzorgt de totale organisatie van de praktijkopleidingen voor trainees die hun praktijkopleiding rechtstreeks bij de NBA volgen. Dit gebeurt op basis van mandatering door de Raad van de Praktijkopleiding.

Het stagebureau draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de praktijkopleidingen Assurance en MKB en ondersteunt haar trainees zodanig dat zij de praktijkopleiding met goed gevolg kunnen afronden. Het NBA Stagebureau omvat het NBA Stagebestuur, de praktijkbegeleiders, de beoordelaars van de NBA en de administratieve ondersteuning van het NBA Stagebureau.