EnquĂȘte over inzet forensische expertise bij de jaarrekeningcontrole

De Werkgroep Fraude van de NBA is een onderzoek gestart naar de inzet van forensische expertise binnen accountantsorganisaties. Een enquête hierover is uitgestuurd naar zestig accountantsorganisaties die hebben meegedaan aan de kick-off van dit project op 26 maart. De werkgroep nodigt ook andere accountantsorganisaties uit om mee te doen.

De werkgroep wil met deze enquête antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • Kwalificatie van een forensisch accountant in de praktijk. 
  • Hoe ziet de praktijk bij de accountantsorganisaties eruit ten aanzien van beschikbaarheid en inzet van forensische expertise bij wettelijke controles.  

De uitkomsten van deze enquête zal de NBA gebruiken om vervolgstappen te zetten:

  1. Analyse van uitkomsten uit de brede inventarisatie en vertaling naar oplossingsrichtingen. 
  2. Uitwerking en implementatie van de oplossingsrichtingen met vertaling naar de dagelijkse praktijk, met medewerking van de deelnemende accountantsorganisaties.

Heeft uw accountantsorganisatie deze enquête niet ontvangen, maar wilt u wel meedoen aan het onderzoek, stuur dan een email naar: fraude@nba.nl.