Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) publiceert jaarplan 2021

Het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) heeft op 12 april 2021 het jaarplan regelgeving gepubliceerd. Het jaarplan 2021 is tot stand gekomen na afstemming met verschillende belanghebbenden uit het veld. Het jaarplan is in overleg met het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 april 2021.

Het jaarplan omvat bijna 30 projecten, onderverdeeld naar de prioriteiten hoog, gemiddeld en laag. Dit onderscheid is mede van belang in de bewaking van de voortgang. De bespreking van de voortgang van de projecten in de eerste categorie vindt minimaal een keer per kwartaal plaats. De projecten met lage prioriteit worden geagendeerd op het moment dat het ACB gevraagd wordt om input te geven. Niet alle projecten zijn nieuw, een aantal hiervan zijn eerder al opgestart.

Het is goed en belangrijk om een jaarplan te hebben, maar de realiteit is ook dat elk jaar, als gevolg van de actualiteit, er zaken zijn die acuut om aandacht vragen. Op dat moment wordt naar het jaarplan gekeken en nagedacht hoe ruimte te creëren voor de projecten die dan aandacht vragen. Dit kan als gevolg hebben dat andere projecten worden doorgeschoven.

Het ACB geeft inzicht in de gang van zaken van projecten middels een online Projectenoverzichtskalender

Dit overzicht wordt iedere 4 tot 6 weken bijgewerkt. Daarnaast heeft inmiddels bijna elk project een projectpagina waar nadere projectinformatie is te vinden als doelstelling, tussentijdse update, eerdere versies van een uiting en consultatiereacties: Projecten ACB

Voor vragen over het jaarplan kunt u contact opnemen met Kristel Middel-Vork (k.vork@nba.nl) die verantwoordelijk is voor de operationele ondersteuning van het ACB.

Downloads