Aanpassing NBA-handreiking 1143

Een onderdeel in de NBA-handreiking 1143 in paragraaf 4.3.2 Reikwijdte van de controle door de externe accountant is gewijzigd.

Uit nadere afstemming is gebleken dat met de meest recente en beschikbare validatieregels, wordt geduid op de door de taxonomie-auteur (e.g. EIOPA voor SolvencyII) gepubliceerde validatieregels, en niet de aanvullende validatieregels die door DNB zijn gepubliceerd.

Het laatste onderdeel van paragraaf 4.3.2.1 zal dus gewijzigd worden in: “Stel vast dat de meest recente en beschikbare validatieregels (EIOPA) zijn toegepast in het validatieproces en dat er uit de validatiecheck geen blokkerende uitzonderingen naar voren komen en dat niet-blokkerende uitzonderingen voldoende zijn verklaard.”