Update voorbeeldteksten HRA deel 3 en NBA-verklaringengenerator

De NBA heeft een update van HRA deel 3 en de NBA-verklaringengenerator (Nederlands en Engels) gepubliceerd.

Controleverklaringen van oordeelonthouding

De passage over het voldoen aan de vereisten voor onafhankelijkheid en andere ethische voorschriften staat vanaf de update onder de paragraaf over de verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle, dus niet langer in de paragraaf ‘Basis voor onze oordeelonthouding’. Zie de pdf-bestanden HRA deel 3, sectie II, hoofdstukken 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14 en 1.2.20 (Nederlands en Engels).

Bij rapportage 1.1.12.1 staat in een nieuwe NB-tekst dat de accountant in de sectie ‘Basis voor onze oordeelonthouding’ ook een andere materiële afwijking vermeldt, in voorkomend geval, naast de onderbouwing van de oordeelonthouding. Dit geldt voor elke controleverklaring van oordeelonthouding, dus ook andere controleverklaringen dan 1.1.12.1.

Samenstellingsverklaringen

Het gaat om foutherstel in de samenstellingsverklaringen in de pdf-bestanden van HRA deel 3, sectie II, hoofdstuk 5 (Nederlands en Engels). Na de update staan de diverse varianten volgens de aangekondigde kenmerken in HRA deel 3. Uit consistentie-overwegingen is verder gekozen voor de meervoudsvorm, ‘wij’, ‘door ons’, enz., om de medewerkenden weer te geven die namens een accountantspraktijk de samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd.

Verslagperiode

Verder is de weergave van de default-verslagperiode gewijzigd naar JJJJ (Nederlands) en YYYY (Engels), dit was 201X.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • Het updaten van rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
  • Het updaten van onderzoeksrapporten in het nieuwe format;
  • Het mogelijk maken van de uitgebreide oob-controleverklaring voor woningcorporaties in de NBA-verklaringengenerator;
  • Het beschikbaar stellen van varianten van beoordelingsverklaringen in nieuw format, onder meer met een andere dan goedkeurende conclusie.

Meer informatie