Slotbrochure NEMACC

Op 7 september overhandigde NEMACC-voorzitter Jochem Beekhuizen het eerste exemplaar van de slotbrochure aan NBA-voorzitter Marco van der Vegte.

NEMACC startte in 2012 met als doel ondersteuning en profilering van de maatschappelijke betekenis van de mkb-accountant, via (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor werkte de NBA nauw samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

 

De activiteiten van NEMACC zijn recent afgerond. De slotbrochure NEMACC 2012-2020; Praktische wetenschap voor de mkb-accountant biedt een overzicht van de inhoud en resultaten van alle door NEMACC in de afgelopen acht jaar gehouden onderzoeken. De brochure wordt aan alle leden meegezonden met het nieuwe nummer van Accountant.

De rapportages en brochures van NEMACC zijn inmiddels ondergebracht in een documentatiecentrum, dat door de NBA wordt beheerd via nba.nl. Daar is ook informatie te vinden over de reeks symposia die NEMACC in de afgelopen jaren heeft georganiseerd.