Extra voorlichtingswebinars Nieuwe PE-regeling

Vanwege de vele aanmeldingen (inmiddels 1.660) heeft de NBA drie extra voorlichtingswebinars georganiseerd op: donderdag 1 oktober (10-12 uur), maandag 12 oktober (19-21 uur) en vrijdag 6 november (10-12 uur). 

Om leden goed voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe PE-regeling organiseert de NBA vanaf 29 september een aantal gratis voorlichtingswebinars. Naast het waarom van het nieuwe PE-systeem wordt een groot deel van de tijd besteed aan het PE-Plan en dan vooral de leerdoelen en leeractiviteiten. Nieuwe onderdelen uit het nieuwe PE-systeem.

Achtergrond

Per 1 januari 2021 gaat de laatste en grootste groep PE-plichtige NBA-leden (MKB en AiB) over naar het nieuwe PE-systeem. En dat betekent dat velen een switch moeten maken van het PE-uren bijhouden naar het schrijven van een PE-plan.

De in de zomer gehouden PE-enquĂȘte onder NBA-leden liet zien dat leden vooral behoefte hebben aan concrete informatie over de nieuw PE. Vandaar dat gekozen is voor een opzet waarbij niet alleen voorlichting wordt gegeven, maar waarbij deelnemers aan het webinar ook van elkaar kunnen leren. Dit vereist dat deelnemers vooraf alvast nadenken over de eigen leerdoelen.

Alles over het nieuwe PE-systeem