Dilemma van de week: Beter ten halve gekeerd?

U werkt bij een middelgroot accountantskantoor. Het kantoor voert een samenstelopdracht van een klant X uit. In een dossier van een andere klant stuit u op een vermoeden van witwassen door de eigenaar van bedrijf X. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er al eerder signalen van witwassen opgemerkt hadden kunnen worden; u heeft uw poortwachtersrol daarop dus niet goed vervuld. Nu zit er tijdsdruk op, want de jaarrekening van bedrijf X moet binnen een maand worden gedeponeerd en bovendien wordt het bedrijf binnenkort overgenomen.

Vanuit onze zorgplicht bent u verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van stukken door de klant. U ervaart een dilemma om door te gaan met deze opdracht. Kunt u de opdracht zo kort voor de deadline nog teruggeven?  U had natuurlijk al eerder moeten handelen bij de signalen van witwassen.  Op grond van de regelgeving moet u het vermoeden van witwassen melden bij de FIU-NL.

  1. U geeft de opdracht terug en meldt niet.
  2. U geeft de opdracht terug en meldt het vermoeden van witwassen bij de FIU-NL.
  3. Het voortzetten van de werkzaamheden is geen enkel probleem. Het witwassen vond immers niet bij bedrijf X plaats. U meldt het vermoeden van witwassen wel bij de FIU-NL.
  4. Anders namelijk …………...