Esther van der Vleuten gastspreker tijdens event Climate Week NYC op 22 september 2020

Tijdens de jaarlijkse New York City Climate Week (21-27 september, een activiteit van non-profit organisatie The Climate Group) vindt het door IFAC en ACCA georganiseerde event plaats met als thema: ‘Creating Value in a Climate Emergency: Recovery, Resilience, and the Transition to Net-Zero’.

Gastspreker tijdens het webinar op dinsdag 22 september is o.a. voormalig Bank of England-president Mark Carney. De NBA levert een bijdrage aan dit event met bestuurslid Esther van der Vleuten (partner PwC) en zal daarbij toelichten hoe de beroepsorganisatie bouwt aan een toenemend bewustzijn ten aanzien van de klimaatopgave bij zowel de eigen leden, als bij de bedrijven waar leden werken of die zij controleren. Met name de Publieke Managementletter over klimaatverandering (Klimaat is financieel) en het recente ledenonderzoek i.s.m. de RuG (CO2 onder controle?) zullen hierbij voor het voetlicht worden gebracht, als instrumenten om te bewerkstelligen dat ondernemingen en hun accountants hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

In de woorden van IFAC en ACCA die het event voor de tweede maal organiseren: ‘As the global economy faces many significant challenges in the wake of COVID-19, climate change remains the defining issue of our time’. Over de rol van accountancy, bedrijven en hun finance teams bij het bereiken van ‘a sustainable recovery from the pandemic’ hoort u meer tijdens dit online event op dinsdag 22 september van 15.00-16.30 uur.