Zelfevaluatietool voor de financieel professional

Een handig hulpmiddel bij het bepalen van uw competenties.

Naar de tool (MijnNBA)

De NBA heeft een zelfevaluatietool ontwikkeld voor de financieel professional. Een handig hulpmiddel bij het opstellen van uw PE-plan.

Per 1 januari 2021 gaat u als accountant in business over naar het nieuwe PE-systeem. In plaats van PE-uren bij te houden, gaat u een PE-plan schrijven. Een PE-plan met leerdoelen,  leeractiviteiten die samen met de uiteindelijke leerresultaten en de persoonlijke reflectie daarop onderdeel zijn van de op te stellen PE-Portfolio.

De zelfevaluatietool ondersteunt u  bij het formuleren van passende leerdoelen en het selecteren van de juiste leeractiviteiten die aansluiten bij uw werkzaamheden.

De online zelfevaluatie is gebaseerd op het Maturiteitsmodel financieel professional 2022. Door de online vragenlijst in te vullen, krijgt u inzicht in uw huidig beroepsprofiel, uw huidige competenties en uw (gewenst) toekomstig beroepsprofiel.

Na het invullen van de tool wordt er een persoonlijk rapport klaargezet een PE-advies dat u als uitgangspunt kunt gebruiken voor het opstellen van uw PE-Portfolio. Het  rapport is de uitkomst van de analyse toegespitst op uw specifieke situatie. Het geeft een indicatie van de competenties waaraan u kan werken met het oog op uw toekomstig gewenste beroepsprofiel. Het ‘Maturiteitsmodel financieel professional 2022’ biedt u als accountants in business handvatten bij uw professionele ontwikkeling op de belangrijkste kennisgebieden, rollen en perspectieven.

U vindt de online zelfevaluatie op MijnNBA. Na het invullen staat binnen 1 uur op Mijn NBA een persoonlijk rapport voor u klaar. Dit rapport is alleen voor u toegankelijk en blijft drie weken voor downloaden beschikbaar.  U krijgt hier geen aparte melding van, dus vergeet niet het rapport te downloaden. Na twee weken wordt het rapport vernietigd.

De zelfevaluatie wordt gratis aan leden verstrekt, zodat u voorop kunt blijven lopen in uw vak en daarmee bijdraagt aan een (financieel) gezonde toekomst van de organisatie waarin u werkzaam bent.

Op dit moment is de NBA bezig eenzelfde tool te ontwikkelen voor de openbaar accountant, intern accountant en overheidsaccountant. Deze tool zal in januari 2021 beschikbaar komen.