Update voorbeeldteksten HRA deel 3

Op 14 oktober 2020 heeft de NBA een update van HRA deel 3 (Nederlands en Engels) gepubliceerd. 

Onderwijscontroleverklaring

De onderwijscontroleverklaring volgens het onderwijsaccountantsprotocol voor 2020 (concept van juli 2020) is alvast opgenomen in HRA deel 3 (Nederlands). De NBA streeft ernaar de definitieve versie in de komende maanden te verwerken in de NBA-verklaringengenerator.

Meer beoordelingsverklaringen in nieuw format

Het gaat om varianten van beoordelingsverklaringen in het nieuwe format, onder meer met een andere dan goedkeurende conclusie (Nederlands en Engels).

Dit in aanvulling op de al gepubliceerde goedkeurende rapportages op basis van Standaarden 2400 respectievelijk 2410 (HRA deel 3, sectie II).

Onderzoeksrapporten in nieuw format

Ook de onderzoeksrapporten voor een prognose en projectie staan in het nieuwe format (Nederlands en Engels), zie hoofdstuk 3.2 (HRA deel 3, sectie II).

NOW-rapportages beschikbaar in word

Op de website van de NBA zijn de NOW-rapportages beschikbaar in een word-document. Het gaat om dezelfde rapportages als de rapportages in de vorm van pdf-bestanden op de website van de overheid.

NOW-voorbeeldbrieven onder handen

De NBA is bezig met en streeft ernaar eind oktober 2020 nader te berichten over onderstaande voorbeeldbrieven:

  • Bevestigingsbrief voor Standaard 3900N.
    Een opdrachtbevestiging blijft achterwege: voorbeeldbrief 1.5 voor de opdrachtbevestiging bij een assurance-opdracht, in HRA deel 3, sectie I, biedt voldoende mogelijkheden om rekening te houden met de geldende criteria en vereisten, al naargelang de toepasselijke NOW-standaard en de keuzemogelijkheden daarbinnen;
  • Opdrachtbevestiging en bevestigingsbrief voor Standaard 4415N;
  • Opdrachtbevestiging op basis van Standaard 4400N voor derdenverklaringen.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • De onderwijscontroleverklaring actualiseren in de NBA-verklaringengenerator;
  • De uitgebreide oob-controleverklaring voor woningcorporaties mogelijk maken in de NBA-verklaringengenerator;
  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie updaten.

Meer informatie