Intern en overheidsaccountants aan de slag met het nieuwe PE-systeem

De NBA organiseerde op 23 oktober jl. een webinar voor circa vijftig intern en overheidsaccountants om hen te helpen bij de reflectie op hun Plan van aanpak.

Intern- en overheidsaccountants zijn begin 2020 overgegaan op het nieuwe PE-model. De afgelopen maanden hebben zij een Plan van aanpak (stap 1 t/m 3) opgesteld waarin zij hun functie en werkzaamheden hebben omschreven en de leerdoelen met de daaraan gekoppelde leeractiviteiten hebben vermeld. Nu is het tijd voor de Reflectiefase: stap 4: beschrijving van de verrichte leeractiviteiten en stap 5: de persoonlijke reflectie hierop in relatie tot de eigen beroepspraktijk.

Over het seminar

Twee zaken stonden centraal bij de reflectie:

  • Welke leeractiviteiten heb je ondernomen die aansluiten bij je leerdoelen;
  • Hoe reflecteer je met de STARR-methode op je leeractiviteiten om te beoordelen of je leerdoel behaald is.

Deelnemers gaven aan vooral deel te nemen om een start te kunnen maken met de reflectiefase en te sparren met collega’s. Getuige de goede beoordeling is dat goed gelukt.  Quote van 1 van de deelnemers: “Het kost tijd om dit gestructureerd te doen, maar reflectie is ook erg belangrijk, je bent nooit uitgeleerd”.

Een andere opvallende constatering was dat als men eenmaal werkt met het nieuwe systeem, de eventuele weerstand lijkt af te nemen.

Vijf zaken om rekening mee te houden bij je reflectie

  • Begin tijdig met je reflectie.
  • Niet alle leeractiviteiten zullen afgerond zijn na het derde kwartaal. Reflecteer dan op wat je tot nu toe geleerd hebt, of geef aan dat je pas volgende PE-cyclus kan reflecteren.
  • Starr methodiek is niet verplicht, maar geeft wel goed richting om te evalueren (bekijk de Handleiding)
  • Uit je reflectie mag ook blijken dat je het leerdoel niet gehaald hebt. Beschrijf wel goed waarom niet. Onderbouw waarom je het leerdoel wel/niet meeneemt in de volgende PE-cyclus.
  • Je reflectie is het belangrijkste bewijs dat je de leeractiviteit ondernomen hebt. Reflecteer daarom zo zorgvuldig, zodat er geen twijfel kan bestaan of je de leeractiviteit ook daadwerkelijk ondernomen hebt.