Extra plaatsen voorlichtingswebinars Nieuwe PE-regeling

Gezien de grote animo voor de webinars Nieuwe PE-regeling en PE-Plan schrijven - alle eerder geplande Webinars waren snel vol met 3.000 deelnemers - hebben we het aantal plaatsen per sessie opgehoogd en extra data toegevoegd. U kunt zich nog voor verschillende data inschrijven.

Om leden goed voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe PE-regeling organiseert de NBA vanaf 29 september een aantal gratis voorlichtingswebinars. Naast het waarom van het nieuwe PE-systeem wordt een groot deel van de tijd besteed aan het PE-Plan en dan vooral de leerdoelen en leeractiviteiten. Nieuwe onderdelen uit het nieuwe PE-systeem.

Achtergrond

Per 1 januari 2021 gaat de laatste en grootste groep PE-plichtige NBA-leden (MKB en AiB) over naar het nieuwe PE-systeem. En dat betekent dat velen een switch moeten maken van het PE-uren bijhouden naar het schrijven van een PE-plan.

De in de zomer gehouden PE-enquête onder NBA-leden liet zien dat leden vooral behoefte hebben aan concrete informatie over de nieuw PE. Vandaar dat gekozen is voor een opzet waarbij niet alleen voorlichting wordt gegeven, maar waarbij deelnemers aan het webinar ook van elkaar kunnen leren. Dit vereist dat deelnemers vooraf alvast nadenken over de eigen leerdoelen.

Over het webinar:

Maar hoe schrijf je een PE-plan?

Met dit gratis webinar wil de NBA jou helpen bij het opstellen van je PE-plan. Want een goed PE plan is een belangrijke basis voor de verantwoording van je leeractiviteiten en -resultaten gedurende het jaar.

Meld je aan en ontdek hoe de nieuwe PE-systematiek meer waarde toevoegt aan je permanente ontwikkeling.

Inhoud webinar

Tijdens deze interactieve voorlichting komen de volgende onderdelen ruim aan bod:

  • Het waarom van de overstap naar een outputgericht PE systeem;
  • Het formuleren van leerdoelen die aansluiten bij je werkzaamheden;
  • Het selecteren van leeractiviteiten die passen bij je leerdoelen; met tops en tips.

In het webinar wordt ook kort ingegaan op het reflecteren op je leeractiviteiten en op de beoordeling van PE-portfolio’s.

Kosten

Deelname aan het webinar is gratis.

Voorbereiding voor het webinar

Vast onderdeel van het programma vormt het bespreken van je eigen PE-plan in kleine werkgroepjes. Daarmee leer je ook van de ervaringen van collega’s. Zorg dat je vooraf hebt nagedacht over je eigen PE plan. Gebruik dit formulier als voorbeeld.

Kijk voor meer informatie op https://www.nba.nl/PE2019

Aanmelden (verschillende data)

Alles over het nieuwe PE-systeem