Dilemma van de week: Blije werknemers?

U werkt als CFO voor een groot bedrijf. Als gevolg van Covid-19 werken de meeste medewerkers thuis. De HR-manager maakt zich zorgen over het welzijn van de medewerkers.

De HR-manager wil in dit kader nieuwe technologie installeren. Deze technologie scant al het e-mailverkeer van het bedrijf. Door machine-learning kan de technologie een indicatie geven van de geestelijke gezondheid van een team (niet op individueel niveau). Ook is het mogelijk om de loyaliteit aan de werkgever en vermoedens van fraude te meten. De HR-manager wil zo snel mogelijk implementeren.

Hoe reageert u?

  1. Interessante technologie, maar die moeten we wel eerst goed bestuderen voordat we gaan implementeren. Bijvoorbeeld op pricacy-aspecten.
  2. Het ontdekken van vermoedens van fraude is een interessante bijvangst. Direct implementeren.
  3. Ik weet niet hoe dit gaat vallen bij de medewerkers. Laten we eerst overleggen met de OR of het op een andere manier met de medewerkers bespreken.
  4. Anders,...