Carla Slotema voorgedragen als nieuw LIO-bestuurslid

Op 5 november 2020 draagt het LIO-bestuur drs. Carla Slotema RA MPC CPC voor als nieuw LIO-bestuurslid. Zij neemt de plaats in van Ronald van Rijswijk RA die op de LIO-ledengroepvergadering van 5 november 2020 volgens rooster af zal treden.

Carla Slotema is plaatsvervangend directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag en wil graag aan de slag gaan als LIO-bestuurslid. Zij heeft een brede en lange ervaring als accountant in de publieke sector zowel centraal als decentraal. Kwaliteitsbevordering, verbinden, kennisdelen en innoveren zijn facetten van het accountantsvak waar Carla’s passie ligt. In de publieke sector is zij met veel energie de afgelopen jaren met deze facetten bezig geweest. Vanuit die achtergrond kijkt ze ernaar uit om een positieve bijdrage te kunnen leveren, met de leden en het bestuur van de LIO,  aan de verdere ontwikkeling van het mooie vakgebied.

Meer informatie