Vergaderstukken ALV en reacties op governanceplannen online

Tijdens de online ledenvergadering op 14 december a.s. stemmen accountants over de NBA governance en de invoering van faculties en communities. Een inrichting waarin beroepsontwikkeling centraal staat en leden elkaar kunnen vinden op actuele beroepsthema’s. Ten behoeve van de ledenvergadering zijn nu ook gepubliceerd de begroting 2021, het toelichtende jaarplan en een samenvatting van de ontvangen reacties, vragen en zienswijzen op die governanceplannen.

Reacties op governanceplannen

Het document met de hoofdlijnen uit de ontvangen reacties, vragen en zienswijzen op de governance is zowel zelfstandig te downloaden, als opgenomen in de Vergaderstukken voor de ledenvergadering. Ontvangen reacties en vragen gaan onder andere over:

  • Ledenbetrokkenheid op alle niveaus
  • Plaats van (groepen) leden in de nieuwe governance
  • Wie beslist wat?
  • Opheffen van ledengroepen en (deel)belangenbehartiging
  • Ondersteuning door NBA-bureau: luisteren en faciliteren

Het bestuur maakt een aantal aanpassingen in de plannen, die passen binnen de hoofdlijnen van de governance. Door de geleidelijke en proefondervindelijke aanpak, is er ook na het besluit van de ledenvergadering mogelijkheid tot verbetering en aanpassing in de uitwerking. Tijdens de beoogde transitieperiode rapporteren we in ieder geval elk half jaar, voorafgaande aan de ledenvergadering, over de voortgang van de transitie.

Op nba.nl/governance zijn de ruim 40 FAQ’s met hun antwoorden te vinden, evenals de ontvangen schriftelijke reacties en zienswijzen. Op deze webpagina is ook andere informatie met betrekking tot de governanceplannen samengebracht, waaronder een korte animatie met de kern van de nieuwe inrichting en een interview over de pilot Faculty Ethiek, Cultuur & Gedrag.

Overige onderwerpen

Tijdens de ledenvergadering zullen de leden ook stemmen over de begroting voor 2021, een nieuwe vice-voorzitter en het voorstel van het bestuur voor een tijdelijke uitbreiding van het aantal bestuursleden.

Aanmelden

De Ledenvergadering zal geheel online zijn. Om dit goed te kunnen organiseren, en leden op tijd de juiste inloggegevens te kunnen toesturen, is deelname alleen mogelijk als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden (via MijnNBA.nl) kan tot zondag 13 december, 12.00 uur

Als u vragen hebt, die u van tevoren wilt stellen, kunt u die mailen naar ledenvergadering@nba.nl.