Update NOW-voorbeeldbrieven: Opdrachtbevestiging en bevestigingsbrief voor NOW-Standaard 3900N en bevestigingsbrief voor NOW-Standaard 4415N

Op 12 november 2020, heeft de NBA de opdrachtbevestiging (Nederlands) en bevestigingsbrief (Nederlands en Engels) bij de aanvraag tot vaststelling voor NOW-Standaard 3900N en de bevestigingsbrief (Nederlands) voor NOW-Standaard 4415N gepubliceerd.

De volgende NOW-voorbeeldbrieven zijn beschikbaar:

  Derdenverklaring St 4415N St 3900N
Opdrachtbevestiging Gereed Gereed Gereed
Bevestigingsbrief __ Gereed Gereed (NL en EN)

Via 'NBA helpt' zijn voorbeeldbrieven beschikbaar gesteld in het kader van 'leden helpen leden'. Dit zijn nog niet de formele NBA-voorbeeldteksten.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • De onderwijscontroleverklaring actualiseren in de NBA-verklaringengenerator;
  • De uitgebreide oob-controleverklaring voor woningcorporaties mogelijk maken in de NBA-verklaringengenerator;
  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie updaten.