Update NOW-voorbeeldbrieven

De NBA heeft de opdrachtbevestiging op basis van Standaard 4400N voor derdenverklaring en de opdrachtbevestiging voor Standaard 4415N gepubliceerd.

Op 14 oktober lieten wij u in een nieuwsbericht weten bezig te zijn met de NOW-voorbeeldbrieven. 

Andere NOW-voorbeeldbrieven onder handen

De NBA is bezig met en streeft ernaar in de loop van november 2020 onderstaande voorbeeldbrieven te publiceren:

  • Bevestigingsbrief voor Standaard 3900N; zoals eerder gemeld blijft een opdrachtbevestiging achterwege: voorbeeldbrief 1.5 voor de opdrachtbevestiging bij een assurance-opdracht, in HRA deel 3, sectie I, biedt voldoende mogelijkheden om rekening te houden met  de geldende criteria en vereisten, al naargelang de toepasselijke NOW-standaard en de keuzemogelijkheden daarbinnen;
  • Bevestigingsbrief voor Standaard 4415N;
  • Bevestigingsbrief voor derdenverklaringen.

Via 'NBA helpt', 'Leden helpen leden', zijn bevestigingsbrieven beschikbaar gesteld zoals deze worden gebruikt bij NBA Opleidingen. Dit zijn nog niet de formele NBA-voorbeeldteksten. Zie voor de bevestigingsbrieven FAQ V15 - Zijn er voorbeeldbrieven bij de derdenverklaring (Standaard 4400N) en Standaard 4415N?

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • De onderwijscontroleverklaring actualiseren in de NBA-verklaringengenerator;
  • De uitgebreide oob-controleverklaring voor woningcorporaties mogelijk maken in de NBA-verklaringengenerator;
  • Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie updaten.

Meer informatie