NBA-Jaarplan 2021; Werken aan een vitaal beroep

Met als titel ‘Werken aan een vitaal beroep', publiceert de NBA vandaag haar Jaarplan 2021. Dit jaarplan is geagendeerd voor de ALV van 14 december. In die vergadering zal ook de NBA-Begroting 2021 worden goedgekeurd.

In 2021 zet de NBA de meerjarige strategie zoals geformuleerd in 2018 voort. In die strategie werd ingezet op onomstreden kwaliteit, maatschappelijke relevantie en ontwikkeling en vernieuwing van beroep en beroepsorganisatie, dat laatste onder de noemer NBA 3.0.

Het Jaarplan bestaat uit acht tegels waarop de belangrijkste plannen kort worden toegelicht. De begroting 2021 heeft een aparte tegel gekregen, met een link naar de uitgebreidere versie van de begroting.