NBA Helpt webinar: NOW praktijkcases

Op donderdag 10 december organiseert de NBA alweer het tiende NBA helpt webinar: NOW praktijkcases. 

Vanuit de NBA Helpdesk worden o.a. de meest gestelde vragen besproken, onder andere het concernbegrip en omzetbegrip.

Ook vertelt Peter Leunge, Coördinator team auditzaken bij ministerie van SZW, over de bijzonderheden die naar voren zijn gekomen bij de eerste controles. Nadat een werkgever bij UWV een aanvraag definitieve berekening heeft ingediend worden deze voor de controle van de omzet eerst voorgelegd aan SZW. Hierbij wordt onder meer gekeken naar concernrelaties, de controle op juiste accountants- en derdenverklaringen en de verantwoorde omzetdaling door de werkgever. Inmiddels hebben al de nodige werkgevers een aanvraag tot vaststelling ingediend. Peter zal vertellen welke bijzonderheden er tot op heden naar voren zijn gekomen vanuit de eerste controles.

Lees verder en meld u aan