Inhaaltermijn Kennistoets

Het NBA-bestuur heeft voor 2019-2020 een online Kennistoets verplicht gesteld voor openbaar, intern en overheidsaccountants die in 2019 werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening. De Kennistoets 2019-2020 kon worden afgerond tussen 2 december 2019 en 1 oktober 2020.

Bij controle is gebleken dat een aantal leden de verplichte Kennistoets nog niet hebben afgerond.

De NBA stelt deze leden conform artikel 4, tweede lid, van de Verordening op de Kennistoets in de gelegenheid om de Kennistoets alsnog met goed gevolg af te leggen in de periode van 1 t/m 31 december 2020.

De prijs voor de Kennistoets bedraagt € 105,- en u kunt deze bestellen via onderstaande link.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via kennistoets@nba.nl.

Enkele PE-instellingen, waaronder NBA Opleidingen, bieden (online) workshops aan ter ondersteuning van de kennistoets. Deze workshops zijn facultatief, de kennistoets zelf is verplicht.

Bestel de (inhaal) Kennistoets