Dilemma van de week: Horen, zien en zwijgen?

U bent accountant bij een middelgrote accountantsorganisatie. Vorige maand heeft de AFM een onderzoek gedaan naar een van de controles van een collega uit uw team. 

Deze collega duldt weinig tegenspraak waardoor het corrigerend vermogen spaak is gelopen. De observaties en conclusie van de AFM deelt u. Uw managing partner heeft u gezegd dat niet aan de AFM te zeggen, omdat het kantoor dan schade oploopt. Volgens de partner is zwijgen dan de beste strategie om het doel te bereiken.

Wat doet u?

  1. U respecteert het verzoek van de partner maar geeft aan dat u verwacht dat dit moment wordt benut om de cultuur in het team te bespreken.
  2. U gaat toch in gesprek met de AFM: u vindt het belangrijker om transparant en professioneel te zijn.
  3. U wilt het kantoor en de collega, ondanks dat u het eens bent met de uitkomsten van het onderzoek, niet in diskrediet brengen. U laat het hier verder bij.
  4. U doet iets anders...

Casus aandragen

Deze casus is aangedragen door een lid. Heeft u zelf een werkgerelateerd dilemma dat u graag (anoniem) zou willen voorleggen aan anderen? In de DilemmApp kunt u uw dilemma invoeren en erachter komen hoe uw beroepsgenoten zouden handelen.