Bestuursverslag 10 november 2020

Op dinsdag 10 november 2020 was de maandelijkse NBA-bestuursvergadering. 

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:

  • Vanuit het ACB
  • Strategische verkenning beroepsreglementering
  • Voorbereiding ledenvergadering
  • Permanente educatie
  • Commissie MKB
  • (Her)benoemingen

Download