Armand Koopmans voorgedragen als nieuw LOA-bestuurslid

Het LOA-bestuur draagt Armand Koopmans voor als nieuw LOA-bestuurslid. Op woensdagochtend 16 december organiseert het bestuur van de Ledengroep Openbaar Accountants (LOA) de jaarlijkse ledengroepvergadering. De vergadering vindt dit jaar online plaats. Het definitieve tijdstip volgt zo spoedig mogelijk.

Op de ledenvergadering treden Erik van der Haar en Johan Nelemans af als LOA-bestuursleden. Het LOA-bestuur heeft besloten om, in verband met de nieuwe NBA-governance, het ledengroepbestuur te verkleinen tot 5 leden. Armand Koopmans RA wordt door het ledengroepbestuur voorgedragen als bestuurslid.

Meer informatie