Algemene Ledenvergadering NBA geheel online

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBA vindt plaats op 14 december en zal geheel online zijn. Om dit goed te kunnen organiseren, en onze leden op tijd de juiste inloggegevens te kunnen toesturen, is deelname alleen mogelijk door aanmelding vooraf. Aanmelden kan tot zondag 13 december, 12.00 uur. 

Tijdens deze ledenvergadering komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: aanpassing van de governance, het jaarplan 2021 en de begroting 2021, de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter alsmede de tijdelijke uitbreiding van het bestuur in 2021.

Leden die van te voren vragen hebben, kunnen deze e-mailen naar ledenvergadering@nba.nl. Vragen die vooraf zijn ingediend, worden gedeeld op de ALV-pagina van deze website, zodat alle leden ze kunnen inzien. Gestelde vragen worden voorafgaand of tijdens de ALV behandeld. Het is ook mogelijk om tijdens de ALV vragen te stellen of het woord te voeren.

Op de agenda van de ALV staat onder andere de governance van de NBA: de volgende stap naar een vernieuwde beroepsorganisatie. Op de webpagina over governance is hier meer over te lezen, evenals antwoorden op eerder gestelde vragen over de governance.

Bekijk het filmpje over de nieuwe Governance