Presentaties webinar 'CO2 onder controle?'

Op dinsdag 19 mei was het eerste webinar van Planet Finance met als thema: In hoeverre zijn externe accountants betrokken bij het streven naar CO2-reductie? In dit webinar werden de uitkomsten gepresenteerd van het ledenonderzoek dat de NBA i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen heeft gehouden.