Update Voorbeeldrapportages Verklaringengenerator en HRA deel 3

Op 20 maart heeft de NBA een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Verklaringengenerator en HRA deel 3 (Engels en Nederlands): 

 • Van de Nederlands- en Engelstalige controleverklaring bij staten van pensioenfondsen is een XBRL-instance mogelijk vanuit de NBA-verklaringengenerator, zie voorbeeldrapportage 1.14.1. Hierbij is het uitgangspunt dat Standaard 720 geldt. Dit houdt in dat de accountant rapporteert naar aanleiding van de werkzaamheden betreffende de andere staten, naast een controleoordeel over het controleobject, de gecontroleerde staten;
 • Voor verslagperiode 2019 blijven de huidige Nederlands- en Engelstalige controleverklaringen bij staten van verzekeraars en banken mogelijk, zie voorbeeldrapportage 1.11.1b respectievelijk 1.12.1b.. Bij wijze van uitzondering blijft Standaard 720 buiten toepassing;
 • Vanaf verslagperiode 2020 is bij de controleverklaring bij staten van ook verzekeraars en banken het uitgangspunt dat Standaard 720 gaat gelden. De NBA-verklaringengenerator biedt de mogelijkheid Standaard 720 al over verslagperiode 2019 toe te passen, zie voorbeeldrapportages 1.11.1a respectievelijk 1.12.1a. De te genereren passages over andere informatie, gebaseerd op die in de controleverklaringen in HRA deel 3, sectie II, hoofdstuk 1.1.1, zijn naar believen aan te passen;
 • Nieuw zijn de Nederlands- en Engelstalige samenstellingsverklaring bij een kredietrapportage;
 • De Nederlandstalige voorbeeldrapportages 10.7 voor woningcorporaties zijn geactualiseerd;
 • De Nederlandstalige voorbeeldrapportage 10.1 voor de publieke sector in het algemeen is aangepast aan het nieuwe format, met het oordeel aan het begin.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

 • Het updaten van meer rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
 • Het updaten van voorbeeldbrieven van hoofdstuk 4 Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence opdrachten / emissies;
 • Het updaten van de voorbeeldbrief 7.0 voor collegiaal overleg;
 • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor assurance- en onderzoeksrapporten in nieuw format;
 • Het beschikbaar stellen van word-versies van beoordelingsverklaringen in nieuw format.

 

Meer informatie