Uitstel deadline Kennistoets, Fraudetraining, Plan van Aanpak en PE-registratie

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie en daarmee ook voor accountants, in alle denkbare functies. Dit betekent dat er in deze tijd veel op u afkomt en dat u prioriteiten zult moeten stellen in uw werkzaamheden. De NBA komt haar leden graag tegemoet door een aantal deadlines op te schuiven, zodat u hier op korte termijn geen prioriteit aan hoeft te geven.

De NBA verleent uitstel tot 1 juni 2020 voor:

  1. Het online registreren van de in 2019 verrichte PE-activiteiten op MijnNBA voor de leden die onder de PE-verplichting oude stijl vallen

De NBA verleent uitstel tot 1 oktober 2020 voor:

  1. Het schrijven van het Plan van Aanpak voor de leden die onder de nieuwe PE-systematiek vallen
  2. Het inhalen van de verplichte fraudetraining
  3. Het afronden van de Kennistoets

 1.      PE-registratie oude stijl

De meeste leden moesten in 2019 nog voldoen aan de ‘oude’ PE-systematiek. Binnen die verplichting geldt dat zij uiterlijk op 31 maart 2020 de door hen in 2019 verrichte PE-activiteiten moeten registreren op MijnNBA.

Gezien de snel naderende deadline en de extreem drukke tijden waarmee veel accountants momenteel te kampen hebben, is besloten de deadline voor het registreren van de PE-verplichting 2019 te verschuiven naar 1 juni 2020.

 2.      Plan van Aanpak nieuwe PE-systematiek

Voor ruim 4.000 leden geldt in 2020 de nieuwe PE-systematiek waarbinnen het verplicht is om uiterlijk op 31 maart een Plan van Aanpak gereed te hebben. In verband met de coronacrisis werd vorige week al besloten deze deadline door te schuiven naar 31 mei. Nu de maatregelen van de overheid deze week zijn uitgebreid is besloten u verder respijt te geven tot 1 oktober om het Plan van Aanpak af te ronden.

Dit wil overigens niet zeggen dat u in de komende maanden geen stappen kunt zetten in de invulling van uw PE-verplichting, omdat ook minder gestructureerde leervormen in de nieuwe PE-systematiek als leeractiviteiten kunnen worden aangemerkt. Juist in deze onzekere tijden waarin de ontwikkelingen zich snel opvolgen zult u naar verwachting in de dagelijkse praktijk al (ten dele) invulling kunnen geven aan uw professionele ontwikkeling. De NBA raadt u aan daarmee stap voor stap uw PE-portfolio verder invulling te geven.

 3.      Verplichte fraudetraining

In 2019 gold voor alle leden het verplichte onderwerp Fraude. Alleen leden die in 2017 de toen verplichte training Frauderisicofactoren hadden gevolgd, waren uitgezonderd van deze verplichting.

Heel veel leden hebben de verplichte training Fraude inmiddels met goed gevolg afgerond. De resterende leden hadden nog t/m 31 maart de tijd om de verplichte training in te halen. Aangezien er momenteel door het coronavirus geen klassikale cursussen mogen worden aangeboden, is besloten de inhaaltermijn voor het volgen van de verplichte training 2019 te verlengen tot 1 oktober 2020.

 4.      Kennistoets

De Kennistoets is verplicht voor openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountant die 2019 werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van wettelijke of vrijwillige controles van de jaarrekening.

Momenteel worden veel voorbereidingscursussen op de Kennistoets gecanceld, hetgeen de voorbereiding op de toets voor veel leden in de war stuurt. Met het uitstel van de deadline tot 1 oktober 2020 beoogt de NBA haar leden in staat te stellen zich op een adequate manier voor te bereiden op de Kennistoets en de mogelijkheid te bieden de toets op een rustiger moment af te ronden. Mocht u eerder in de gelegenheid zijn om de Kennistoets te maken, dan raadt de NBA u dat aan.

Mocht u naar aanleiding van deze mailing nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de Helpdesk PE, telefoon 020 30 10 352.