Nieuwe leden Raad voor Toezicht

Per 1 januari waren er twee posities vacant in de Raad voor Toezicht. Onlangs heeft het NBA Bestuur twee nieuwe leden van de Raad benoemd.

De nieuwe raadsleden zijn mevrouw T.A.M. (Tessa) van Steijn-Meijer RA, director auditpraktijk PwC, en de heer drs. M.M. (Menno) Zijlstra RA, accountdirecteur Auditdienst Rijk.

Mevrouw T.A.M. (Tessa) van Steijn-Meijer RA , director Auditpraktijk PwC
De heer drs. M.M. (Menno) Zijlstra RA, accountdirecteur Auditdienst Rijk

Meer informatie