Jaarverslag CEA: Studeerbaarheid accountantsopleidingen heeft onze grootste aandacht

Accountantsopleidingen moeten voldoende aantrekkelijk blijven, zeker in een markt waarin de vraag naar accountants het aanbod sterk overtreft. Daarom is het belangrijk om nieuwe onderwerpen (en nieuwe eindtermen) aan de opleidingen toe te voegen, zonder dat de totale studielast toeneemt. Dit punt benadrukt de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) in haar jaarverslag 2019.