Foutherstel XBRL-instances bij staten in verklaringengenerator en update onderwijs in HRA deel 3

De NBA heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Verklaringengenerator (Engels en Nederlands) en in HRA deel 3 (Nederlands).

Het gaat om de volgende aanpasssingen

  • Met de update is het technisch mogelijk XBRL-instances van de Nederlands- en Engelstalige controleverklaring bij staten van verzekeraars, banken en pensioenfondsen te genereren vanuit de NBA-verklaringengenerator. Een technische onvolkomenheid die dit verhinderde, is verholpen;
  • De Nederlandstalige onderwijscontroleverklaring 1.10.5 is geactualiseerd van verslagperiode 2018 naar 2019.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • Het updaten van meer rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
  • Het updaten van voorbeeldbrieven van hoofdstuk 4 Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence opdrachten / emissies;
  • Het updaten van de voorbeeldbrief 7.0 voor collegiaal overleg;
  • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator voor assurance- en onderzoeksrapporten in nieuw format;
  • Het beschikbaar stellen van word-versies van beoordelingsverklaringen in nieuw format.

Meer informatie