Updates COPRO voor Wlz-Zorgaanbieders en KIPZ 2019

Twee updates van COPRO over Aanvulling Protocol Nacalculatie 2019 Wlz-Zorgaanbieders en Herzien accountantprotocol KIPZ 2019.

Aanvulling Protocol Nacalculatie 2019 Wlz-Zorgaanbieders

COPRO heeft een aanvulling op het Controleprotocol Nacalculatie 2019 Wlz-Zorgaanbieders van de NZa opgesteld. De aanvulling gaat in op de toepassing van Standaard 720 en is voorzien van een nieuw model voor de controleverklaring bij het ondertekeningsdocument.

Herzien accountantprotocol KIPZ 2019

Op advies van COPRO heeft het Ministerie van VWS een herziene versie van het Accountantsprotocol KIPZ 2019 gepubliceerd. Accountants kunnen kiezen voor toepassing van het protocol met/zonder addendum. Het addendum gaat uit van vaste tarieven en is als laatste pagina in het protocol opgenomen.