Update voorbeeldteksten HRA deel 3 - beoordelingsverklaringen

De NBA heeft beoordelingsverklaringen (Nederlands en Engels) in het nieuwe format gepubliceerd. Vooralsnog gaat het om alleen de goedkeurende beoordelingsverklaringen op basis van de Standaarden 2400 en 2410.

Andere voorbeelden van beoordelingsverklaringen, zoals met een aangepaste conclusie, volgen later.

Het nieuwe format houdt in dat de conclusie aan het begin van de rapportage staat. Hiermee zet de NBA de lijn voort om het nieuwe format geleidelijk bij meer rapportages naast de controleverklaring te hanteren.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • Het updaten van meer rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
  • Het updaten van voorbeeldbrieven van hoofdstuk 4 Vrijwaringsbrieven inzake dossierreviews bij due diligence opdrachten / emissies;
  • Het updaten van de NBA-verklaringengenerator in verband met eerder gepubliceerde nieuwe of gewijzigde voorbeeldteksten, onder meer beoordelingsverklaringen en assurance- en onderzoeksrapporten in het nieuwe format en voorbeeldbrieven 3.2b en 7.0.

Meer informatie