Toelating derde praktijkopleidingsjaar RA trainees (‘oude eindtermen’)

Na 1 september 2021 is het niet meer mogelijk om de oude RA praktijkopleiding af te ronden. De ‘oude’ eindtermen zijn dan niet meer geldig. 

Als je de oude praktijkopleiding af wil ronden, moet je uiterlijk 1 juli 2020 met het derde jaar zijn begonnen. Omdat er als gevolg van de beperkende maatregelen tentamens zijn uitgesteld, kan het zijn dat je net niet op tijd aan de (theoretische) toelatingseis tot het derde jaar voldoet, terwijl je hier wel op had gerekend. Als je deze tentamens alsnog vóór 1 september 2020 af zult leggen én de verwachting reëel is dat je uiterlijk 1 juli 2021 de theoretische opleiding volledig afrondt, kun je toch worden toegelaten tot het derde jaar. Vraag hiervoor een toelatingsverklaring aan bij je universiteit.

Let op! Het gaat hier uitsluitend om tentamens die als gevolg van de beperkende maatregelen zijn uitgesteld.

Uiteraard blijft de eis gehandhaafd dat je praktijkbegeleider ook akkoord gaat met de start van het laatste jaar. Je kunt je voor het derde jaar aanmelden tot 1 juli 2020.

Mocht je te zijner tijd de verwachtingen niet kunnen waarmaken, dan zal de consequentie zijn dat je alsnog moet overstappen naar de nieuwe praktijkopleiding Assurance. Wij adviseren je om over te stappen als je nu al constateert dat het erg krap wordt om de deadlines te halen. Lees meer over overstappen in de overstapregeling.

Let ook op het volgende! Aanmelden voor het examen, waarbij je onder de oude eindtermen kunt afstuderen, kan tot uiterlijk 1 juli 2021. Je portfolio moet dan compleet zijn. Als de einddatum van je laatste jaar 31 mei of 30 juni is, vergt het dus nogal wat inspanningen van jouzelf, maar ook van je praktijkbegeleider, beoordelaar en stagebureau om dit voor elkaar te krijgen. Maak hier ruim van tevoren goede afspraken over!