Start derde praktijkopleidingsjaar RA trainees (‘oude eindtermen’)

Volg je de praktijkopleiding RA onder de oude eindtermen en ben je op 1 juli 2020 nog niet gestart met het derde jaar? Dan betekent dit dat je moet overstappen naar de nieuwe praktijkopleiding Assurance om de opleiding te kunnen afronden.

Tot uiterlijk 31 juli 2020 krijg je de gelegenheid je nog voor het derde jaar met een startdatum van 1 juli 2020 aanmelden. Let erop dat je je jaarplan dan ook tijdig, dus vóór 15 augustus 2020, bij je beoordelaar indient.

Informeer bij de universiteit waar je de theoretische opleiding volgt of heb gevolgd of je voldoet aan de (versoepelde) toelatingseisen tot het derde jaar. 

Volg ondertussen de updates over de praktijkopleiding op NBA HELPT!