Het examen online

De examens ter afronding van de praktijkopleidingen worden in ieder geval tot 1 oktober a.s. nog online in MS Teams afgenomen. Begin september wordt besloten of de examens daarna al dan niet fysiek kunnen worden afgelegd.

De Raad heeft voor het afleggen van online examens een tijdelijke regeling vastgesteld. In deze regeling staat bijvoorbeeld dat je uiterlijk vier dagen voorafgaand aan je examen je dilemmapresentatie (bijv. PPP of praatplaat) naar de NBA toe moet sturen. Het dilemma dat je hierin hebt uitgewerkt mag niet in je referaat aan de orde zijn geweest. Ook staat in de regeling dat je samen met je examinatoren, voorafgaande aan de bepaling van het cijfer, vaststelt of het examen in technisch opzicht voldoende ordentelijk is verlopen.
Neem - naast de nieuwe regeling - ruim vooraf aan je examen ook altijd goed de examenwijzer door! De examenwijzers voor de praktijkopleiding AA (onder de oude CEA-eindtermen) bestaan uit een deel 1 en een deel 2.

De examentrainingen worden voorlopig alleen online gegeven in Microsoft Teams. Meld je hier aan voor de examentrainingen AssuranceMKB of voor de trainingen voor de AA (onder de oude CEA-eindtermen).