Drie nieuwe leden Signaleringsraad

Het NBA bestuur heeft drie nieuwe leden van de Signaleringsraad benoemd. Leen Paape volgt Martin Hoogendoorn op als voorzitter. Anoek Bastiaens neemt zitting in de Raad vanuit het perspectief internal auditor, Jan Willem Velthuijsen vanuit het perspectief openbare accountantskantoren. Tegelijk heeft de Raad afscheid genomen van Gineke Bossema en Karin Hubert.

Meer informatie