Controleprotocol WNT 2020 wederom uitvoerbaar onder voorbehoud

De werkgroep COPRO oordeelt dat het Controleprotocol WNT 2020 op zichzelf genomen vaktechnisch uitvoerbaar is, maar dat het protocol en de eraan ten grondslag liggende WNT-regelgeving als economisch onverantwoord aangemerkt moeten worden.

Daarom krijgt het protocol het predicaat 'uitvoerbaar onder voorbehoud'.

WNT verbeteren via enquête

U kunt helpen om de WNT-regelgeving te verbeteren door, mede in het kader van de NBA Blauwe Brigade, een bijdrage te leveren aan de wetsevaluatie van de WNT. U kunt dat doen door de lopende enquête m.b.t. de doelmatigheid van de WNT is te vullen.