Wwft: UBO-register vanaf 27 september 2020

Het UBO (ultimate beneficial owner)-register treedt 27 september 2020 in werking.

De Eerste Kamer heeft 23 juni 2020 ingestemd met het wetsvoorstel dat het UBO-register mogelijk maakt.

Accountantspraktijken als Wwft-instellingen kunnen vanaf die datum gebruikmaken van dit register om de uiteindelijk belanghebbende (Engels: ultimate beneficial owner, afgekort UBO*) van een cliënt te inventariseren.

Het gaat om in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten als cliënt. In een later stadium komt ook een UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies beschikbaar.

 

* UBO's zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben