Update voorbeeldteksten HRA deel 3 en generator

Op 7 juli heeft de NBA een update van HRA deel 3 en de generator (Nederlands en Engels) gepubliceerd.

In sectie I 'Voorbeeldbrieven' zijn opgenomen:

  • Gewijzigde voorbeeldbrief 1.1.1 (Nederlands en Engels), inclusief passages over andere informatie in verband met HR 1146 over bezoldigingsverslag, in de paragrafen over de opdracht respectievelijk over de verantwoordelijkheden van het bestuur;
  • Nieuwe voorbeeldbrief 1.3.2 (Nederlands en Engels), opdrachtbevestiging overeengekomen specifieke werkzaamheden ten aanzien van de naleving van financiële convenanten (kengetallen);
  • Nieuwe voorbeeldbrief 3.2B (Nederlands en Engels), toestemming openbaarmaking controleverklaring op papier cliënt in door cliënt opgestelde jaarstukken (open-end abi of icbe);
  • Gewijzigde voorbeeldbrief 7.0 (Nederlands en Engels) over collegiaal overleg. 

Verder zijn in hoofdstuk 4 Engelse vertalingen van vrijwaringsbrieven 4.10 t/m 4.12 toegevoegd. In de brieven 4.11 en 4.12 (Nederlands en Engels) zijn passages toegevoegd over forumkeuze en verduidelijking van de gevallen waarvoor vrijwaring van schade geldt. In andere vrijwaringsbrieven zijn hoofdzakelijk redactionele aanpassingen toegevoegd.

De rapportages nieuw-format-beoordelingsverklaringen (hoofdstuk 2) en assurance-rapporten (hoofdstuk 3) zijn samengevoegd met de rapportages voor specifieke sectoren en specifieke juridische transacties.

In assurance-rapport 3.1.2 (Nederlands) is de redactie van de goedkeurende conclusie rechtgezet. 

Toekomstige aanpassingen
De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

  • Het updaten van rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie;
  • Het updaten van onderzoeksrapporten in het nieuwe format;
  • Het beschikbaar stellen van varianten van beoordelingsverklaringen in nieuw format, onder meer met een andere dan goedkeurende conclusie.

Meer informatie