Dilemma van de week: Pokerface

Dit dilemma is een opvolging van een dilemma van twee weken geleden, ‘Er (g)een gat in zien’.  Mocht u dat dilemma nog niet ingevuld hebben, dan is het handig om dat eerst te doen om vervolgens het dilemma van deze week ‘Pokerface’ te bekijken. De casus loopt namelijk door over de twee dilemma’s.

De ex-partner van uw cliënt vraagt om advies inzake het verlagen van de alimentatie voor haar. Haar ex-echtgenoot had aangegeven dat hij zoveel minder inkomsten had dat hij haar niet meer kon betalen. Hoewel zij de financiële bijdrage erg nodig heeft wil ze solidair zijn. U weet niet hoe de status nu is, maar voor het jaar 2019 ziet u dat nog niet terug in zijn cijfers. Hij heeft een eenmanszaak naast een dienstbetrekking. Maar zodra er een debiteur betaald of zijn salaris wordt overgemaakt, gaat hij direct naar het gokpaleis om alles te vergokken. Dus u denkt dat daar meer het probleem ligt dan dat hij geen inkomsten heeft.

Wat moet u doen?

  1. U bespreekt met de ex-partner dat u in deze geen advies wil geven.
  2. U geeft aan dat u geen advies mag geven en verwijst de ex-partner naar een collega.
  3. U vraagt een gesprek aan met uw cliënt om duidelijk te maken dat u zich niet meer prettig voelt bij deze situatie: is de ex-partner op de hoogte van de reden van de financiële problemen (een verslaving)? U wenst namelijk niet mee te werken aan het bedonderen van de ex-partner: hij moet openheid van zaken geven richting zijn ex-partner!
  4. U doet iets anders