VWS wijzigt Kaderregeling op advies NBA

Het Ministerie van VWS stelt het rapport van feitelijke bevindingen vanaf 2020 niet meer verplicht voor subsidieregelingen die vallen onder de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Bij subsidies die nog onder de eerder Kaderregeling vallen wordt per subsidieregeling bekeken of het rapport alsnog kan vervallen.

De wijziging van de Kaderregeling is doorgevoerd op advies van de NBA werkgroep COPRO. Volgens COPRO voegt het rapport van feitelijke bevindingen (volgens Standaard 4400N) niet altijd iets toe aan de eindverantwoording en dient zo'n rapport alleen gevraagd te worden, als het daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. Door het schrappen van het verplichte rapport van feitelijke bevindingen nemen de administratieve en controlelasten voor de subsidieontvangers af.

Het advies COPRO valt onder de Blauwe Brigade van de NBA.

Download