Vooringenomenheid van accountants bij professionele oordeelsvorming

Vul ook het onderzoek in. 

Accountants en financials nemen dagelijks veel beslissingen. De manier waarop ze dat doen is helemaal niet zo rationeel als ze denken. Onze hersenen zijn er op getraind om de beschikbare informatie te filteren om overbelasting te voorkomen. Dit filteren op basis van vooringenomen denkwijzen, onbewuste bias, heeft echter ook nadelen. Bias kan de kwaliteit van oordeelsvorming negatief beïnvloeden.

Bijeenkomst: 'Bias bij professionele oordeelsvorming'

Aanmelden voor 11 maart of 8 april

Om te toetsen in hoeverre persoonlijkheidskenmerken van accountants en financials leiden tot onbewuste vooringenomenheid bij professionele oordeelsvorming doet de pilot van de Faculty Cultuur, ethiek en gedrag van de NBA een onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit een korte online vragenlijst over persoonskenmerken. De uitkomsten worden vergeleken  met die van andere beroepsgroepen én de gemiddelde Nederlander. Verschillen accountants en financials van andere beroepsgroepen?

Hoe objectief is jouw oordeel? Doe mee aan het onderzoek en schrijf je in voor de bijeenkomst op 11 maart of 8 april.

De onderzoeksresultaten worden tijdens twee bijeenkomsten gepresenteerd waarbij  psycholoog en wetenschapper Andreas Wismeijer, docent aan de Universiteit van Tilburg en Nyenrode Business Universiteit op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie, een confronterende les persoonlijkheidspsychologie en psychologie van bias zal verzorgen. 

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst van 11 maart in Amsterdam of 8 april in Utrecht.

De onderzoeksresultaten worden via de website van de NBA gepubliceerd en worden gebruikt om  de beroepsgroep te ontwikkelen om onbewuste bias beter te herkennen en hierop te anticiperen.