IIRC publiceert tussenrapport: model voor Integrated Thinking

De IIRC (International Integrated Reporting Council) is bezig een model te ontwikkelen voor het implementeren van Integrated Thinking. Deze publicatie is een tussenrapport, gebaseerd op case-study’s.

De organisaties in de case-study’s passen Integrated Thinking toe gericht op meervoudige waardecreatie. De IIRC wil de ervaringen vatten in een generiek model.  De NBA is ook betrtokken in het projectteam. Het model gaat guidance bieden voor organisaties die de omslag willen ondernemen. 

Over het rapport

Een managementcultuur gericht op samenwerking, een attitude gericht op meervoudige waardecreatie en een op resultaat gebaseerd ondernemingsbestuur - dit zijn de bouwstenen van ‘Integrated Thinking’, waarvan de output een ‘integrated report’ is. Bovenal is geïntegreerd denken een verenigend concept en een strategisch hulpmiddel dat het management helpt orde te scheppen in de duidelijk complexe omgeving waarin organisaties in de 21e eeuw moeten opereren.

Geïntegreerd denken is niet alleen goed voor de bedrijfsprestaties, maar vertaalt zich ook in betere governance, waarin risico's eerder worden geïdentificeerd en beheerd. Het toepassen van meervoudige waardecreatie geeft richting aan risico-management en interne audit in de richting van een beter grip op de strategie, het beïnvloeden van informatiestromen naar het bestuur. Managementprocessen richten zich op de connectiviteit tussen middelen en relaties in strategie, governance, prestaties en vooruitzichten voor waardecreatie op korte, middellange en lange termijn.

Reacties

De IIRC wil graag feedback ontvangen op het rapport. Stuur uw reactie naar de IIRC, zo kan worden geleerd van andere praktijkervaringen.