Dashboard Accountancy uitgebreid met cijfers over arbeidsmarkt

Het Dashboard Accountancy is uitgebreid met cijfers over de arbeidsmarkt voor accountants.

De accountancysector staat voor een grote uitdaging om voldoende medewerkers aan te trekken en aan zich te binden. Een van de pijlers van de Vernieuwingsagenda van de NBA is dan ook het thema 'Sterk merk': een beroep met een positieve uitstraling en krachtige reputatie, als stimulans voor de aanwas van jonge accountants.

Als onderdeel daarvan werkt de beroepsorganisatie samen met onderwijsinstellingen, accountantskantoren en bedrijfsleven aan het inzichtelijk maken van de arbeidsmarkt. Op het Dashboard Accountancy is nu vraag en aanbod in beeld gebracht, als eerste deel van een serie publicaties over de arbeidsmarkt. De cijfers geven onder andere inzicht in de arbeidsmarkt'funnel': de in- en uitstroomcijfers van opleiding en beroep.

In komende publicaties zal onder meer gekeken worden naar verschuivingen in gevraagde competenties en profielen, investeringen van accountantskantoren in opleidingen van medewerkers en de kantoren als kweekvijver van financieel talent voor het bedrijfsleven.

Het Dashboard Accountancy is begin 2019 opgezet door de NBA en de oob-accountantskantoren en wordt periodiek aangevuld met nieuwe content. Het dashboard bevat onder andere informatie over kwaliteitsbeleid, kernpunten in de uitgebreide controleverklaring, fraude, interne en externe inspecties en managementletterpunten.