Accountancy Europe komt met aanbevelingen voor harmonisatie NFI-rapportages

Accountancy Europe publiceert een Cogito-paper Interconnected Standard Setting for Corporate Reporting, een pleidooi voor harmonisatie op internationaal niveau. Hieraan is inmiddels schreeuwend behoefte.  

Wereldwijde risico's en kansen laten zien dat financiële informatie alleen geen volledig beeld kan geven van de prestaties van een organisatie. Rapportage van niet-financiële informatie (NFI) is steeds gangbaarder om inzicht te krijgen op het effect van klimaatverandering, aantasting van het milieu, sociale onrust en intern gegenereerde immateriële activa.

De honderden beschikbare NFI-rapportage-initiatieven leiden echter tot verwarring en mogelijk ook tot greenwashing. Voor een effectieve oplossing van deze wereldwijde vraagstukken moet NFI-rapportage worden geharmoniseerd en gekoppeld aan financiële rapportage.

In deze publicatie introduceert Accountancy Europe negen criteria voor het proces van NFI-standard-setting en deze worden toegepast op vier mogelijke benaderingen voor standardsetting voor bedrijfsrapportages. Accountancy Europe zet haar visie uiteen en biedt ideeën over hoe er vooruitgang kan worden geboekt in de richting van een wereldwijde rapportagestructuur voor organisaties.

Het is tijd voor een systeemverandering. Belanghebbenden vragen om betrouwbare en consistente informatie. Een wereldwijd antwoord van onderling verbonden standaarden kan aan deze behoefte voldoen.
Accountancy Europe roept ook op tot actie uit het werkveld om tot een wereldwijde oplossing te komen. Daarom wordt u gevraagd uw reactie  te sturen naar jona@accountancyeurope.eu voor 31 maart 2020.